EN
Tu zaczyna się dobra rozmowa

Pracujesz zdalnie nad złożonym zagadnieniem?
Chcesz coś zaplanować lub podjąć dobrą decyzję?

Zależy Ci na zaangażowaniu wszystkich osób i osiągnięciu celu?

Szukasz kogoś, kto Cię w tym wesprze?

Pogotowie Facylitacyjne to najlepsze rozwiązanie!

Co robimy

Prowadzimy spotkania online, warsztaty, sesje dialogu, dyskusje na wydarzeniach, spotkania robocze i konsultacyjne.

Dobieramy sposób pracy w oparciu o rzetelną diagnozę sytuacji.

Dbamy, by cel spotkania został osiągnięty, troszcząc się o komunikację i relacje między osobami uczestniczącymi.

Wspieramy grupy i osoby w sformułowaniu właściwych pytań i znalezieniu na nie odpowiedzi.

Opracowujemy funkcjonalne materiały do pracy.

Szkolimy z zakresu prowadzenia dialogu i umiejętności facylitacyjnych.

Zastanawiasz się, co możemy razem zrobić?

Zespół
zdjęcie

Agata Urbanik

Jestem facylitatorką, trenerką, superwizorką i badaczką społeczną. Specjalizuję się w projektowaniu i prowadzeniu spotkań oraz procesów partycypacyjnych. Blisko współpracuję z grupami osób, tworząc przestrzeń do dobrej rozmowy i osiągania wyznaczonych celów. Obszarem mojego szczególnego zainteresowania jest prowadzenie sytuacji dialogowych. Projektuję i prowadzę badania społeczne, w tym badania partycypacyjne. Uczę, jak mądrze badać potrzeby i tworzyć przestrzeń do rozmowy. Pracuję w języku polskim i angielskim, online i stacjonarnie.

Ukończyłam studia w Instytucie Socjologii UW. Jestem certyfikowaną facylitatorką dialogu Nansen Center for Peace and Dialogue oraz trenerką i superwizorką Stowarzyszenia Trenerskiego Organizacji Pozarządowych oraz trenerką budowania społeczności Akademii Psychologii Głębokiego Dialogu (dawniej Zorientowanej na Proces). Ukończyłam m.in. Szkołę Trenerską Facylitacji sTOP, Szkołę Supewizji Trenerskiej sTOP, trenerski kurs facylitacji włączającej, trening interpersonalny Haliny Nałęcz-Nieniewskiej, Intensive basic & advanced dialogue trainings (Nansen Center for Peace and Dialogue), Lewis Deep Democracy training (Level 1 & 2).

Umiem mówić w zrozumiały sposób o złożonych rzeczach. Posłuchaj podcastów:

🎧 Wysłuchaj zamiast argumentować. Praktyczne porady dla spolaryzowanych,
📻 Czego potrzebujemy, żeby lepiej rozmawiać.

Przeczytaj artykuły i poradniki:

💬 Wywiad o facylitacji w Gazeta.weekend.pl
📖 Superwizja w praktyce partycypacyjnej, czyli jak zadbać o siebie i innych prowadząc konsultacje społeczne
📰 Dialog jako wstęp do mądrego działania
🤓Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne 
🔎Quo vadis? O partycypacyjnej diagnozie lokalnej.

Jestem jedną z fundatorek Fundacji Pole Dialogu, przez wiele lat byłam członkinią zarządu tej fundacji.

Na stałe współpracują

Justyna Dubanik

trenerka antydyskryminacyjna, facylitatorka, psychoterapeutka. Absolwentka Instytutu Integralnej Psychoterapii Gestalt, Akademii Treningu Antydyskryminacyjnego, Intensywnego Kursu Psychologii Procesu i szkolenia Creative Tools 4 Social Change (Ulex Project). Od ponad 15 lat wspiera różnorodne grupy i społeczności w komunikacji i rozwoju, prowadziła także procesy partycypacyjne i strategiczne. W pracy skupia się na tworzeniu warunków do spotkania i dialgou, które umożliwią osobom wzajemne widzenie się i wypracowywanie rozwiązań, wymianę czy wysłuchanie.

Agata Jałosińska

Trenerka (Szkoła Trenerów STOP), facylitatorka i projektantka procesów innowacyjnych. Doktorantka w OpenLab, Newcastle University, grupie badawczej w obszarze Interakcji Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction). Antropolożka, tłumaczka między doświadczeniem człowieka i technologią. Naukowo zajmuje się relacją między danymi środowiskowymi a konceptualizowaniem przyrody. Bada również, jak powstają społeczności osób wykorzystujących dane do opowiadania o zmianie klimatu. Nauczycielka jogi.

Wojciech Wilk

psycholog i socjolog, absolwent specjalizacji Facylitacja i Interwencja w Sytuacjach Kryzysowych w ISNS UW oraz Kliniki Mediacji WPiA UW. Od 9 lat pracuje przy prowadzeniu badań społecznych, facylitacji procesów partycypacyjnych i strategicznych, a także mediacji. Prowadził spotkania dla samorządów największych polskich miast, małych gmin, organizacji
pozarządowych, instytucji kultury i grup niehierarchicznych.

Jego doświadczenie zawodowe obejmuje też pracę w zespole zajmującym się dialogiem wewnętrznym na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie facylitował spotkania w ramach procesów strategicznych i partycypacyjnych, związanych np. z nowymi inwestycjami.

Chętnie zajmuje się analizą statystyczną i wizualizacją danych. Pracę badawczą i prowadzenie efektywnych spotkań łączy dzięki miłości do szybkiego przetwarzania i klarownego strukturyzowania dużych ilości informacji.

Marianna Wybieralska

projektantka, zajmuje się projektowaniem komunikacji wizualnej. Satysfakcję sprawia jej przekładanie skomplikowanych treści, czy procesów na zrozumiałe i uporządkowane komunikaty. Uważa, że dobre projektowanie, które wynika z trafnej diagnozy potrzeb może skutecznie wspomagać działania społeczne, angażować ludzi, wzmacniać procesy, nawigować po złożonych zagadnieniach. Projektuje przede wszystkim dla organizacji społecznych (m.in. Greenpeace Polska, Miłość Nie Wyklucza, Fundusz Feministyczny).

W  Pogotowiu zajmuje się:

  • opracowywaniem dodatkowych materiałów warsztatowych, map celów strategicznych,
  • składem dokumentów końcowych, tak, by jak najlepiej służyły (były komunikatywne, przejrzyste  i funkcjonalne),
  • projektowaniem narzędzi wspomagających rozmowę na złożone tematy: gier dyskusyjnych. Projektuje zarówno mechanizm rozgrywki, doświadczenie graczy, jak i stronę wizualną (przykłady: Miasto w Dialogu dla Miasta Stołecznego Warszawy, Polska Przyjazna Pszczołom dla Greenpeace Polska, Remiks energetyczny na Obywatelski Szczyt Klimatyczny).
Kontakt