EN
Partycypacyjne zbieranie materiałów do strategii
Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Przez pięć miesięcy prowadziłam z osobami pracującymi w Bibliotece Uniwersyteckiej partycypacyjny proces zbierania materiałów do nowej strategii biblioteki. Wzięła w nim udział niemal połowa zespołu BUW – cały zespół liczy 240 osób. Pracowaliśmy przede wszystkim na trzech etapach spotkaniach warsztatowych, w których mogły wziąć wszystkie chętne osoby.

Zespół facylitacyjny tworzyli: Agata Urbanik i Justyna Dubanik (Pogotowie Facylitacyjne) oraz Aleksandra Gołdys i Wojciech Wilk z Biura Innowacji w Przestrzeni Akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakie są efekty naszej pracy?

  •  opracowaliśmy mapę potrzeb różnych grup korzystających z BUW i pracujących w bibliotece,
  • zebraliśmy pomysły na konkretne zmiany i usprawnienia – po weryfikacji część z nich już została wprowadzona w życie, część będzie wprowadzana sukcesywnie w przyszłości,
  • sformułowaliśmy rekomendacje wizji i celów w czterech obszarach strategicznych BUW,
  • dzięki wspólnej pracy osoby z różnych oddziałów biblioteki poznały się lepiej, przełamały nieco lody. Okazało się, jak dużo je łączy, a także że istniejące różnice nie są przeszkodą, by wspólnie coś stworzyć,
  • otworzyliśmy przestrzeń do wspólnego namysłu i rozmowy o tym, dokąd BUW zmierza i co się w niej dzieje.

W tym momencie nad tekstem strategii pracuje spotykająca się regularnie grupa redakcyjna, która składa się z przedstawicielek dyrekcji oraz zespołu pracowników i pracowniczek.

 

Zastanawiasz się, co możemy razem zrobić?

Napisz:
kontakt@facylitacje.pl