EN

Agata Jałosińska

Trenerka (Szkoła Trenerów STOP), facylitatorka i projektantka procesów innowacyjnych. Doktorantka w OpenLab, Newcastle University, grupie badawczej w obszarze Interakcji Człowiek-Komputer (Human-Computer Interaction). Antropolożka, tłumaczka między doświadczeniem człowieka i technologią. Naukowo zajmuje się relacją między danymi środowiskowymi a konceptualizowaniem przyrody. Bada również, jak powstają społeczności osób wykorzystujących dane do opowiadania o zmianie klimatu. Nauczycielka jogi.