EN
Innowacyjne narzędzie badawcze
Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Co to za narzędzie?

Karty barier to narzędzie, które w czytelny sposób przedstawiają wyniki złożonego badania przeprowadzonego przez Instytut Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego dla Ashoki. W wyniku badania powstała lista barier skalowania innowacji społecznych w naszym kraju.

Opracowane przez nas karty:

  • wspomagają rozmowę o barierach w działaniu firm i organizacji,
  • pomagają je uporządkować,
  • znaleźć mierzące je wskaźniki,
  • ułatwiają dyskusję nad sposobami radzenia sobie z barierami.

Koncepcja: Agata Urbanik
Projekt kart: Marianna Wybieralska

Jak powstały karty?

Badanie Instytutu Studiów Społecznych UW dla Ashoki miało dwa etapy. Podczas pierwszego z nich na podstawie wywiadów eksperckich określono bariery rozwoju innowacji w polskim kontekście.

Drugi etap badania miał zweryfikować określone wcześniej bariery i doprowadzić do powstania indeksu wskaźników barier adekwatnych dla całej Europy Środkowo-Wschodniej. Na tym etapie byłam odpowiedzialna za stworzenie scenariusza wywiadów eksperckich.

Chciałam, by badanie było jak najbardziej praktyczne, budowało na wnioskach poprzedniego etapu i nie było zbyt czasochłonne dla osób biorących w nich udział. Dlatego po analizie wyników badania zaprojektowałyśmy z Marianną Wybieralską specjalne karty badawcze. Były podstawą kolejnych wywiadów z ekspertami i ekspertkami, a także posłużyły do poprowadzenia spotkań warsztatowych.

Karty systematyzują bariery, które napotykają organizacje i instytucje. Mogą być one z powodzeniem wykorzystywane przez kadrę menedżerską, na przykład:

  • w diagnozowaniu sytuacji, w jakiej znajduje się organizacja lub
  • we wspieraniu procesu refleksyjnej pracy z klientami, którego celem jest określenie największych wyzwań, pojawiających się we wspólnych projektach.

Agata Urbanik zaprojektowała badanie barier rozwoju innowacji (społecznych). Społecznych piszę w nawiasie, bo moim zdaniem zagadnienie dotyczy „innowacji” w ogóle. Dostałem od Agaty blisko 70 kart, podzielonych na 10 obszarów. Musiałem z nich wybrać tylko 10, a następnie ustawić je od największej do najmniejszej bariery. Ale to nie koniec, dodatkowo moim zdaniem było wymyślić wskaźnik mierzący tę barierę i dopisać, jakich innych barier według mnie brakuje w przygotowanym zestawieniu. (…) Super inicjatywa i bardzo ciekawe badanie! Zmusza do myślenia.

Bartosz Biluj-Stodulski, twórca i dyrektor zarządzający Laboratorium EE.

Zastanawiasz się, co możemy razem zrobić?

Napisz:
kontakt@facylitacje.pl